V roce 1952 zvolen předsedou sboru František Krejčí a Josef Dohnal se vzdal funkce velitele.

19.5.1952 byl na členské schůzi zvolen za velitele Josef Dvořák.

Dne 1.5.1952 zasahovali u lesního požáru v Zahradištích.

Dne 24.6.1952 byli přijati do požárního dorostu Bohumil Inwald, Alois Toman, Bohumil Gabriel, František Pešek. Požární sbor sehrál divadlo „Divotvorný klobouk“.