V roce 1955 zvolen předsedou Josef Dvořák a velitelem Josef Dohnal. Na okresní konferenci zvoleni delegáti Dřevikovský a Kudílek.