V roce 1987 má organizace rovných 100 členů.

Byli přijati Marie Benáčková, Jiří Váša, Antonín Váša, Roman Pešek, František Švoma, Petr Poul, František Hrubý, Zdeněk Pešek, Věra Prokopová, Ludmila Hrubá a Anna Janová.

Na poslední cestě požárníci vyprovodili: Jindřicha Dřevikovského, Filipa Drápelu, Františka Kulatého, ing. Josefa Poula, Marii Řezníčkovou.

Požární dřužstvo vyjelo ke 3 menším požárům: požáru trávy u železniční tratě v katastru Bohdalov, k likvidaci požáru trávy v Radostíně a k požáru lesa v katastru Hodíškov.