6.3.1949 se vzdává funkce velitele Václav Fabík a do této funkce byl zvolen Josef Dohnal.

10.4.1949 se konala volba okrskového velitele. Do této funkce zvolen Ladislav Straka. Zemská hasičská jednota poskytla sboru podporu 8289 korun. Členové zasahovali u požárů v Pavlově u Chmelařů, v Radostíně č. 68 a v Ostrově u Jahnů. V tomto roce vstoupila v platnost nová územní a správní reforma, která zrušila zemské zřízení a vytvořila řadu nových správních celků a byla i obdobím přestavby hasičské organizace.