V roce 2000 členská základna čítá 84 členů, to je 64 mužů a 20 žen. Členství ukončily 2 členky, a to Jitka Švomová a Ludmila Hrubá mladší. Výbor se sešel 5x do roka.

V lednu se konala valná hromada okrsku, na které byl Josef Pešek dalšími členy okrsku sousedních obcí delegován na Okresní shromáždění okresu. To se konalo 11. března ve Žďáře nad Sázavou, kde dlouholetý velitel okrsku Radostín nad Oslavou, bratr Ludvík Prokop obdržel vyznamenání Řád sv. Floriána. Dále náměstkem starosty okresního sdružení byl zvolen ing. Josef Ryba a ing. Drahoslav Ryba mladší byl zvolen členem výkonného výboru. V odborné radě velitelů okresu, velitel Jiří Jan a Josef Havelka člen odborové rady preventistů.

V únoru se obě družstva zúčastnila tradiční Dolnoloučské zimy, kde z 32 startujících družstev obsadilo A mužstvo 12. místo a B mužstvo 13. místo, tyto výsledky se již započítávaly do okresní ligy. Celkově skončila obě družstva v okresní lize: A družstvo na 7. místě a B družstvo na 8. místě z 20 soutěžících družstev.

3. června proběhlo námětové cvičení na budovu obecního úřadu v dopravě vody od Filipova splavu, což se později ukázalo jako dobrá průprava. Zásahová jednotka vyjížděla ke čtyřem požárům:

5. května – střecha rodinného domku v Ostrově nad Oslavou pana Kalába, kde nezasahovala

22. června – požár lesa u trati na Babáku u Skleného nad oslavou

4. července – čerpání vody ze sklepů po průtrži mračen v Novém Veselí

30. září – v sobotu – požár stodoly v Radostíně nad Oslavou v čísle 35 u bývalých Poulů na městečku, který se za podpory východního větru kolem 19. hodiny večerní velice rychle rozšířil. Za pomoci přivolaných jednotek Hasičského záchranného sboru Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, dobrovolných jednotek Ostrov nad Oslavou a Bohdalov byl požár v nočních hodinách lokalizován. Příčina požáru – od traktoru – uvolnění karbonu z výfuku. Škoda odhadnuta na 100 000 korun. Rychlého zásahu naší zásahové jednotky si velice vážili přilehlí sousedé chalupáři, kteří zde trávili víkendové volno a v té chvíli se se svými domky již loučili. Ihned v příštím týdnu přišli od rodiny Šťovíčkových a Drápelových děkovné dopisy a každá rodina zaslala na náš účet z vlastní vůle 5 000 korun, za což jsme jim písemně a ústně poděkovali a přizvali na valnou hromadu.

V červnu se v garáži zbrojnice přistavěla šatna pro členy zásahové jednotky, kde v případě výjezdu bude mít každý svůj pracovní oděv a obuv, která je v případě požáru nezbytně nutná. Na tomto zařízení bylo odpracováno 135 brigádnických hodin. Materiál zajistil obecní úřad.

1. a 2. července proběhl ve Žďáře nad Sázavou celostátní sjezd SDH Čech, Moravy a Slezska, na kterém byl zvolen nový starosta Sdružení hasičů – ing. Karel Richter a jedním z jeho náměstků byl zvolen okresní starosta Žďáru nad Sázavou bratr Jan Dřínek. I náš sbor se této akce zúčastnil, kde po oba dny byla před kulturním domem vystavena naše IFA. V srpnu Josefa Peška a velitele požádala obě soutěžící družstva, abychom svolali výbor a za přispění sponzorů bychom měli přestavět hasičskou stříkačku na sportovní s větším výkonem. Výbor se sešel 6. srpna a jednoznačně tento požadavek odsouhlasil.

O finanční pomoc jsme požádali:

Obecní úřad, který poskytl částku 25 000 korun
příspěvek od sponzorů ZERAS, a.s. 10 000 korun
HZS Žďár nad Sázavou 10 000 korun
EMBRA pan Uchytil částku 5 000 korun,
Obecní úřad zásah u požáru 5 000 korun
MUDr. Šubert částku 3 000 korun.

Obecní úřad nám finanční částku poskytl s tím, že natřeme fasádu čekárny u Farského rybníka, fasádu ordinace zubního lékaře a nátěr sloupů veřejného osvětlení, na kterém bylo celkově odpracováno 125 hodin. V září byla odvezena hasičská stříkačka odborné firmě do Hranic na Moravě a v listopadu byla přestavba dokončena. Celková částka činila 75 400 korun.