Výroční schůze 10.3.1946 zvolila starostou sboru Josefa Kudílka a náčelníkem Františka Padalíka. Do sboru přistoupil řídící učitel Josef Vališ. 8.9.1946 zemřel František Padalík.