Dne 31. ledna 1909 byla konána taneční zábava, na které hrála hasičská kapela z členů sboru, a to Vybíral, Divíšek, Havlena, Antony, Kudílek, Dvořák, Bláha, Kadlec, Gabriel a Gruber. Ze zábavy byl výtěžek 29,60 korun.

22. června 1909 uspořádal sbor výlet – výtěžek byl 82,69 korun. V témže roce zemřel Otakar Dvořák.