V roce 1925 má sbor 21 činných členů a jednoho přispívajícího člena. Dále bylo zakoupeno 60 metrů hadic k berlovce a náčelnická trubka.

Ze sboru vystoupil František Řezníček, Antonín Bílek, Jan Klíma a František Blaha. Do sboru přistoupili František Hlaváč, Alois Klíma, Josef Bartušek učitel, který se stal členem samaritánské stráže. Sbor se zúčastnil slavnostního založení sboru v Pavlově a založení sboru v Křižanově.