3.9.1961 zemřel František Pešek. Za nové členy přistoupili Antonín Vokoun, Miloslav Blaha, Jaroslav Suk a Josef Ryba.

15.10.1961 jsme se zúčastnili oslav 75 let trvání hasičů ve Žďáře II a byl uskutečněn zájezd do brněnského divadla na divadelní hru „Jak šla basa do nebe“. Tato hra byla sehrána požárníky za režie Josefa Požára v roce 1963.

V tomto roce byla zakoupena a instalována televize v naší zbrojnici pro veřejnost.

Rovněž se utvořilo žákovské družstvo děvčat, ve kterém byly: Eliška Rybová, Jana Rybová, Mrie Fabíkková, Marie Klímová, Františka Jánová, Jarka Kulatá, Marie Řezníčková, Marie Hromková, Marie Kališová, Milada Řezníčková, Božena Dřevikovská a Věra Dvořáková.