V roce 1968 byl proveden nákup nových stejnokrojů z rozpočtu MNV a vlastní pokladny. Družstvo mužů se zodpovědně zapojilo do soutěže, která probíhala ve 3 kolech. Třetí kolo se konalo 26.10.1968 v Brně za účasti deseti mužů. Velitelem soutěžící jednotky byl Antonín Vokoun a členové: Jan Ptáček, Miloš Malec, Jan Říha, Josef Ryba, Josef Ptáček, František Fabík, František Němec a Václav Kališ.

5 našich členů se zúčastnilo školení v Bohdalově. Byli to tito členové: Ludvík Prokop, Bohumil Kudíle, Antonín Vokoun, František Němec a Václav Krejz.

Na závěr udělali zkoušky odznaku „Vzorného požárníka 3. stupně“. Na výborové schůzi se rozhodlo o odprodeji televize za cenu 1000 korun Josefu Svobodovi.